Laerskool Aristea

SKOOLTYE

Graad R:
Maandae tot Donderdae: 07:40 – 13:00
Vrydae: 07:40 – 12:45

Graad 1:
Maandae tot Donderdae: 07:40 – 13:30
Vrydae: 07:40 – 13:00

Graad 2:
Maandae tot Donderdae: 07:40 – 13:30
Vrydae: 07:40 – 13:00

Graad 3:
Maandae tot Donderdae: 07:40 – 14:00
Vrydae: 07:40 – 13:00

Graad 4 – 7:
Maandae tot Donderdae: 07:40 – 14:30
Vrydae: 07:40 – 13:00

AANSOEKE
Ons moedig alle belangstellende ouers en voornemende leerders van die omgewing aan om Laerskool Aristea as u skool van keuse te oorweeg.
Duidelike riglyne kan op die WKOD se webtuiste gevind word.
Enige navrae kan gerig word aan: info@aristeaprimary.co.za

Aansoek om kwytskelding van skoolgeld

NASORG
Laerskool Aristea het ‘n nasorg op die perseel vir Graad R – 7 leerders. Die nasorg sluit middagetes en huiswerktoesig in. Kontak gerus vir Charmain Neil by aristea.aftercare@gmail.com vir kostes en meer inligting.

LEERDERONDERSTEUNING
Laerskool Aristea is ‘n voldiensskool met ‘n leerondersteuningsklas. By Laerskool Aristea is dit vir ons baie belangrik om na elke leerder om te sien op akademiese en emosionele vlak en om seker te maak die leerder ontwikkel tot die beste van sy / haar vermoens.

Ons Skoolgebasseerde Ondersteuningspan (SGOS) is verantwoordelik vir kommunikasie, raad en leiding aan klasopvoeders rakende die ondersteuning van leerders binne die klasverband. Die SGOS werk saam met die leerondersteuning-opvoeder en die kundige insette van ons berader.

Ons poog om alle opvoedkundige behoeftes, sowel as leer- en emosionele probleme so vroeg as moontlik te identifiseer om leerders die nodige hulp en ondersteuning te bied.

BANKBESONDERHEDE
Aristea Primary School
ABSA Bank
Cheque Account
Account number: 14504 90683
Branch code: 632005

Reference: Name and Surname of the child