Laerskool Aristea

Die Laerskool Aristea glo in die holistiese ontwikkeling van kinders. Leierskapsontwikkeling vorm deel hiervan. Leerders word jaarliks demokraties verkies tot Laerskool Aristea se leerderleiers. Slegs graad 7 leerders kan jaarliks hiervoor in aanmerking kom. Uit die verkose leerders word die 4 hoofleiers verkies.
Leerderleiers word jaarliks op ‘n kamp geneem om spanwerk en leierskap te ontwikkel. Aspekte soos leerderaangeleenthede, fondsinsamelings en liefdadigheid word bespreek en geplot op die kalender. Leerders word in komitees verdeel om die werkslading en blootstelling te optimaliseer.
In die Grondslagfase word leierseienskappe reeds vroeg ontwikkel deur klaskapteine aan te wys van Graad 1 tot Graad 3. In Graad 3 word daar ook elke kwartaal 20 monitors aangewys.