Laerskool Aristea

   
SBL-LEDE
MNR W EBERSOHN: SKOOLHOOF
MNR M RAINHO: VOORSITTER
MEV C VAN ZYL: ONDER-VOORSITTER
MNR A SIMON: OUER
MEV J BLIGNAUDT: OUER
MNR A KLAASEN: OUER
MNR C. DOUMAN: NIE-KS-OPVOEDER  
MEV S FOUCHÉ: KS-OPVOEDER  
MEV T AURET: KS-OPVOEDER
MNR S KRUGER: KS-OPVOEDER