Laerskool Aristea

Ons strewe om gebalansseerde en gelukkige leerders holisties te ontwikkel. ‘n Liefde vir leer en kennis word in die leerders gekweek. Leerders kan sosialiseer, kreatief wees, ontdek, en pret hê in ‘n gemaklike, veilige en liefdevolle atmosfeer. ‘n Leerder wat gestimuleer word, is ‘n gelukkige leerder!

Ons is trots om Graad R op dieselfde perseel as ons hoof skoolgebou aan te bied. Ons Graad R-leerders word deur noukeurig gekose personeellede wat passievol oor Aristea en die kurrikulum is, versorg.Ons dek al die voorgeskrewe vakke in die Grondslagfase, naamlik Huistaal, Addisionele Taal, Wiskunde en Lewensvaardighede. Daar word voortdurend aandag gegee aan die kennis, vaardighede, waardes en houdings wat die leerders moet bereik binne die onderskeie vakke.

Ons het Rekenaarvaardighede ingesluit in ons akademiese rooster. Aangesien ons skool oor ‘n goed toegeruste rekenaarlokaal beskik het bied Aristea Rekenaarvaardighed as deel van die akadiemiese rooster aan. Sodoende word leerders tegnologies ontwikkel.